Üldtingimused

1. Üldtingimused

1.1. Tingimused kehtivad õigussuhetele, mis tekivad kliendi (edaspidi Klient) ja internetiaadressil www.koeramaailm.ee asuva ostukeskkonna (edaspidi E-pood) omaniku OÜ Parim Sõber (edaspidi Müüja) vahel seoses E-poest  Toodete ostmisega.  Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad E-poest Toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.2. Müüja andmed: OÜ Parim Sõber. Reg. nr. 12536823.

2. Hinnad

2.1. Kõik E-poes kuvatavad hinnad on esitatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

3. Tooted

3.1. E-poes kuvatavate Toodete saadavust ei tagata, kuna see võib olla ekslik seoses võimalike tehniliste probleemidega E-poe programmides.
3.2. Juhul, kui Klient esitab tellimuse, kuid ilmneb, et antud Toode laost puudub, ei ole E-poel võimalik antud tellimust täita. Sellisel juhul kontakteerub E-poe töötaja Kliendiga ja pakub välja asendustoote, võimaliku uue kohaletoimetamise aja või tagastab Kliendile ostusumma hiljemalt 14 päeva jooksul.
3.3. E-poes kuvatavad fotod Toodetest on illustratiivse tähendusega ning võivad vähesel määral tahtmatult erineda Toote tegelikust väljanägemisest.

4. Ostu sooritamine

4.1. Klient valib E-poes välja soovitud Toote ning lisab selle ostukorvi, klikkides nupul “Lisa ostukorvi”.
4.2. Tellimuse vormistamiseks tuleb ostukorvis klikkida nupul „Vormista ost“, misjärel suunatakse Klient tellimuse vormistamise lehele.
4.3. Pärast nõutud andmete sisestamist ja Toote eest tasumist saadab E-pood Kliendi e-postile tellimuse kinnituse ning tellimuse eest arve.
4.4. Klient kohustub tellimuse vormistamisel esitama tellimuse täitmiseks vajalikud, tõesed andmed.
4.5. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud täitmise võimatuse või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

5. Makseviisid

5.1. Tellimuste eest saab tasuda pangaülekande teel vastavalt kliendile koostatud arvele.

6. Kohaletoimetamine

6.1. Kliendil on võimalik valida erinevate Toote kohaletoimetamise viiside vahel. Toote kohalejõudmine sõltub Kliendi poolt valitud postiteenusest.
6.2. Valides kohaletoimetamise viisina Itella Smartpost või Omniva pakiautomaadi, jõuab Toode Kliendi poolt valitud pakiautomaati 1-4 tööpäeva jooksul arvates tellimuse kinnituse saatmisest Kliendi e-posti aadressile. Toote kohalejõudmisest pakiautomaati teavitatakse Klienti SMS teatega,  mis sisaldab uksekoodi, pakiautomaadi asukohta, tagastuskoodi ning hoiutähtaja lõppu. Automaadid on avatud 24 tundi. Toodet hoitakse pakiautomaadis 7 kalendripäeva. Pärast nimetatud tähtaja lõppu saadetakse Toode tagasi E-poele. Kohaletoimetamine SmartPost pakiautomaati maksab 3,99€ ning Omniva pakiautomaati maksab 3,99€. Kui tellimuse kogusumma on võrdne või ületab 39 EUR, siis on Omniva ja Smartpost pakiautomaatidesse kohaletoimetamine tasuta.
6.3. Klient on kohustatud säilitama  punktis 6.2. nimetatud SMS teate kuni 14-päevase tagastusperioodi lõpuni.
6.4. Valides kohaletoimetamise viisina Postkontori,  jõuab Toode Kliendi poolt valitud postkontorisse 2-4 tööpäeva jooksul arvates tellimuse kinnituse saatmisest Kliendi e-posti aadressile. Toote jõuadmisest postkontorisse, teavitatakse Klienti SMS teatega, mis sisaldab infot postkontori kohta, kust Klient Toote kätte saab. Toodet hoitakse postkontoris 14 kalendripäeva. Pärast nimetatud tähtaja lõppu saadetakse Toode tagasi E-poele. Kohaletoimetamine postkontorisse maksab 5,59€. Kui tellimuse kogusumma on võrdne või ületab 60 EUR, siis on postkontoritesse kohaletoimetamine tasuta.
6.5. Valides kohaletoimetamise viisina Kulleri, jõuab Toode Kliendi poolt valitud aadressile 2-4 tööpäeva jooksul arvates tellimuse kinnituse saatmisest Kliendi e-posti aadressile. Koeramaailm.ee kuller võtab Kliendiga ühendust telefoni teel ning kooskõlastab kättetoimetamiseks sobiva aja. SmartKULLER kuller saadab kohaletoimetamise päeva hommikul Kliendile SMS-i kohaletoimetamise kellaajaga. Ebaõnnestunud väljastuskatse korral jääb saadetis hoiule ning Kliendile edastatakse postisaadetise saabumise teade e-kirjaga Kliendi e-posti aadressile. Juhul kui Klient ei lähe Tootele järgi eelmainitud tähtaja jooksul, on Klient kohustatud hüvitama korduva saatmisega seotud kulud.

6.6. Juhul, kui Klient on tellimuse  vormistanud nädalavahetusel (ajavahemikul reedel pärast kella 15.00 kuni esmaspäeval kella 09.00-ni) või riigipühal, hakkab 2-4 tööpäeva tähtaeg kulgema nädalavahetusele või riigipühale järgneval esimesel tööpäeval kell 09.00.
6.7. Klient on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi Toodete kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta Toodete kohaletoimetamisel tekkinud viivituste ja arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või  -õigsusest.
6.8. Juhul, kui  Toode ei jõua Kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, on Klient kohustatud sellest E-poodi teavitama,  saates vastavasisulise kirja e-posti aadressile: info@koeramaailm.ee

7. Toote ümbervahetamine ja tagastamine

7.1. Kliendil on õigus tehingust 14 päeva jooksul taganeda ja tellitud Toode ümber vahetada või tagastada. Nimetatud 14 päevane tähtaeg hakkab kulgema arvates  Toote Itella Smartpost, Omniva pakiautomaati või Eesti Posti postkontorisse saabumise teate kättesaamisest, kulleri puhul arvates Toote Kliendi aadressini jõudmisest.
7.2. Klient on kohustatud teavitama E-poodi Toote ümbervahetamisest või tagastamisest, saates vastavasisulise e-kirja e-posti aadressile: info@koeramaailm.ee. E-kirjas tuleb muuhulgas märkida ümber vahetatava või tagastatava tellimuse number ning sooviavaldus: kas soovitakse toote vahetust või rahatagastust.
7.3. Toode on võimalik ümber vahetada või tagastada  pakiautomaadi, kulleri  või postkontori kaudu.
7.4. Juhul, kui kohaletoimetamise viisiks oli valitud Itella Smartpost või Omniva pakiautomaat, saab Toote ümber vahetada või tagastada Itella Smartpost või Omniva pakiautomaadi vahendusel.  
7.5. Juhul, kui kohaletoimetamise viisiks oli valitud Postkontor või  kuller, saab Toote ümber vahetada või tagastada ka pakiautomaadi vahendusel.
7.6. Toode jõuab E-poodi 2-5 tööpäeva jooksul. Toote kättesaamise kohta saadab E-pood Kliendi e-postile kinnituse.
7.8. Tagastamisega kaasnevad saatekulud katab Klient.
7.9. Müüjal on õigus tagastatava toote transpordikulu kuni 10 EUR ulatuses kliendilt küsida ning selles mahus tagastatavast summast maha võtta.
7.10. Müüja tagastab Kliendile ostusumma 14 päeva jooksul arvates Toote õigeaegsest saabumisest E-poodi. Tagastus toimub samale arvelduskontole, millelt Klient tegi tagastatava tellimuse makse.
7.11. Ostusumma tagastuse korral, ei hüvita Müüja Kliendile asjaomase ostuga seotud kulleriteenuse kulu.
7.12. Ümbervahetatav või tagastatav Toode ei või olla avatud või kahjustunud pakendiga, Toode peab olema originaalpakendis ja Toote küljes peavad olema kõik originaaletiketid.

8. Pretensioonide esitamise kord

8.1. E-poest müüdud Toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg-s 2 sätestatud 2-aastane pretensioonide esitamise tähtaeg. Kliendi ja Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.
8.2. Võlaõigusseaduse §-st 222 lg-s 1 sätestatust tulenevalt on Kliendil õigus Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral nõuda Toote parandamist või asendamist. Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral kannab Toote parandamisega või Toote asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud, Müüja.
8.3. Müüja ei vastuta tellitud toodete mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest, samuti kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Müüja ei saanud mõjutada ja/või mis on tingitud temast mitteolenevast vääramatust jõust (force majeure).

9. Vastutus

9.1. Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate kasutustingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
9.2. Müüja vastutab Toote müügihinna ulatuses.
9.3. Klient kohustub kasutama E-poe teenust üksnes seaduse ja heade tavadega kooskõlas olevatel eesmärkidel.

10. Privaatsuspoliitika

10.1. Klient annab Müüjale selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.
10.2. Müüjale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ja neid kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja Kliendile kauba pakkumiseks.
10.3. Müüja säilitab Kliendi kohta ostude sooritamise käigus Kliendi poolt sisestatud kontaktandmed ja info sooritatud ostude kohta. Seda infot käsitletakse konfidentsiaalsena ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. Isikuandmed, mis on vajalikud Toodete Kliendile saatmiseks, edastakse kulleriteenust osutavale ettevõttele.
10.4. Müüja võib kasutada Kliendi isikuandmeid Kliendile eripakkumiste ja kampaaniate kohta info saatmiseks e-posti teel üksnes juhul, kui Klient on andnud selleks oma nõusoleku.
Isikuandmeid töötleb OÜ Parim Sõber. Reg. nr. 12536823.

11. Kasutamistingimused ja nende muutmine

11.1. E-poes registreerudes või ostu sooritades nõustub Klient E-poe kasutustingimustega ja kohustub neid täitma.
11.2. Müüja ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tasumisele kuuluva ostusumma laekumisest Müüja arvelduskontole.
11.3. Müüja võib muuta E-poe kasutustingimusi ja toodete hindasid. Teade muutuste kohta avaldatakse E-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.
11.4. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest kui tehnilise vea tõttu oli E-poes kuvatud Toote hind ekslik.

12. Muud tingimused

12.1. Kliendi ja Müüja vahel tekkinud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamise korral on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Pärnu Maakohtusse, Tarbijakaitseametisse ja/või tarbijakaebuste komisjoni.

13. Klienditugi

13.1. Klienditoe e-posti aadress: info@koeramaailm.ee