Kuidas lugeda pakendilt koeratoidu koostist

Kuidas lugeda pakendilt koeratoidu koostist

koer kes uurib koeratoidu koostist

Koera- või kassitoidu pakendilt toidu koostise väljalugemine on paras proovikivi igale lemmikloomaomanikule. Milline toit on kõige parem? Kas minu koer on juba „täiskasvanud“ või on alles „kutsikas“? Kas minu koer tõepoolest vajab premium kvaliteedi koeratoitu?

Koostisainete nimekiri etiketil on küllaltki suures osas subjektiivne. Loomaomanikud, kes ei taha oma lemmikut mingi kindla koostisainega sööta, või kelle loom on mingitele ainetele allergiline, siis kindlasti on põhjust vaadata koostisainete nimekirja, et teha kindlaks, kas ained toidus sisalduvad või mitte.

Paljud tarbijad üritavad vältida loomatoitu, kus on kasutatud sünteetilisi säilitusaineid nagu butüülhüdroksüanisool (BHA) ehk E320, mis on antioksüdant. Samuti väldivad tarbijad tihti butüülhüdroksütolueeni (BHT) ehk E321 ning etoksikviini ehk E324, mis on samuti antioksüdandid. Viimast seostatakse otseselt mitmete koerte terviseprobleemidega.

Turul on palju tooteid, kus on kasutatud looduslikke lisaaineid nagu E-vitamiin vüi C-vitamiin. Need tooted on palju lühema säilimisajaga, eriti juhul kui pakend on juba avatud.

Üleminek uuele toidule

Mõned loomatoitude spetsialistid soovitavad kasutada 2-3 erinevat loomatoitu ning iga paari kuu möödudes vahetada toitu, mida loomale annate. See aitab tagada seda, et teie loomal ei tekiks mõne toitaine puudujääki, kuna ka loomatoidu tööstus areneb pidevalt edasi, lisades loomatoitu uusi aineid, mida varem on peetud ebaoluliseks, kuid mille kohta on leidud uusi teaduslikke tõendusmaterjale. Üleminekul ühelt toidult teisele tuleks kindlasti esialgu uut toitu vanaga segada, et vältida looma seedimise ärritamist.

Koeratoidu tootmise standardid

Ükskõik mis valiku tarbija ka teeks, ta võib kindel olla, et loomatoit on toodetud reale standarditele ja regulatsioonidele vastavaks. Seetõttu peab ka pakenditele olema alati märgitud garanteeritud analüüsid, koostisained, lisaained, söötmisjuhised, tootja nimi ja aadress, säilivusaeg. Euroopa Liidus müüdavale koeratoidule kehtib FEDIAF (The European Pet Food Industry Federation) poolt välja töötatud pakendi tähistamise hea tava.

Kas täistoit või toidulisand?

Pakendil leidub nimetuse kõrval kirjeldus, kas tegemist on complete või complementary loomatoiduga. Complete tähendab seda, et tegemist toiduga, millest loom saab kätte kogu oma päevase toitainetevajaduse, juhul kui teda toita vastavalt pakendil olevatele instruktsioonidele. Complementary tähendab seda, et toit on mõeldud kas segamiseks mõne teise toiduga või mõeldud loomale maiuseks (näiteks selleks, et parandada looma hammaste seisukorda) või preemiaks.

Liha ja teiste ainete sisaldus

Tootjad kasutavad loomatoitudes ka loomseid materjale, et tagada see, et loom saaks alati kätte kõik vajalikud toitained. Juhul kui pakendile on märgitud, et kasutatud on mingit looma või liha, siis viitab see alati kindlatele looma kehaosadele, mis on loomatoidus kasutada lubatud. Allpool on välja toodud inglise keelsed terminid, mille alusel on võimalik aru saada, kui suur peab olema terminiga tähistatud lihasisaldus loomatoidus:

  • Flavoured with = vähem kui 4%
  • With = vähemalt 4%
  • Rich in= vähemalt 14%
  • Dinner= vähemalt 26%

Mõned koostisained peavad siiski olema ka sellise tähistuse puhul kindlasti olema lisatud sellest väiksema osakaaluga (nagu näiteks intensiivse maitsega taimed).

Näiteks with carrots tähendab, et toode peab sisaldama vähemalt 4% värskeid porgandeid või sellele vastava koguse kuivatatud porgandeid.

Mida tähendab pakendil termin reduced fat või increased protein?

Mõned lemmikloomad, näiteks töökoerad, vajavad teistsugust toitumist – suuremat proteiinide kogust. Tootjatel on lubatud seda pakendil välja tuua. Increased protein tähendab seda, et proteiinide sisaldus tootes on vähemalt 15% kõrgem kui standardsel tootel.

Vastupidisel juhul, kui mõnda koostisainet on vähendatud vähemalt 15% võrra, on lubatud pakendil kasutada mõistet reduced.

Koostisainete nimekiri (Ingredients list)

Loomatoitude tootjad kasutavad kahte viisi koostisainete nimekirja väljatoomise puhul:

1)  Koostisainete kaupa

2)  Koostisainete kategooriate kaupa

Mineraalainete puhul on lubatud kasutada pika ainete nimekirja asemel lihtsalt kategooria nime (näiteks mineraalid selle asemel et tuua välja calcium carbonate, sodium chloride jne).

Miks kasutatakse kategooriate kaupa koostisainete väljatoomist?

Kuna toitude koostisained on kallid ning tootjad tahavad oma tooteid igale tarbijale taskukohaseks teha, siis kasutavad loomatoidu tööstused tihti ka inimtoidu tööstuse ülejääke. Seeläbi on võimalik kasutada materjale, mis on kõrge toiteväärtusega, kuid ei ole väga atraktiivsed inimtoiduks kasutamisel (näiteks kopsud, maks, süda, neerud jne). See tähendab tihtipeale ka seda, et need koostisained oleksid vastasel juhul lihtsalt raisku läinud ja seeläbi keskkonda reostunud. Nüüd on aga leitud viis need lõpuni ära kasutada.

Mida tähendab kategooria liha ja loomsed derivatiivid (meat and animal derivatives)?

Euroopa loomatoidu tööstus lubab lemmiklooma toiduks kasutada mitte ainult tavapärast liha vaid ka kõiki muid looma kehaosi, millel on loomade jaoks kõrge toiteväärtus.

Tähelepanu juhtimine kindlale koostisainele

Tööstus võib pakendil tähelepanu juhtida kindlale lisatud koostisainele, tuues välja selle protsentuaalse sisalduse toidus. Siiski ei ole see koostisaine alati värskel või külmutatud kujul sinna lisatud, vaid võib olla ka kuivatatud.

Märgades lemmikloomatoitudes on märkimisväärne kogus vett, et hoida koostisained nende loomulikul niiskustasemel, kuid see ei tähenda, et nad oleksid tingimata ka algselt täpselt sellisel kujul olnud.

Lisaainete nimekiri

Lemmiklooma toitudes kasutatakse lisaaineid täpselt samadel põhjustel nagu ka inimtoidus: et saavutada toidu värvus või konsistents, säilitada toidu kvaliteet, vitamiinida ja muude ainete lisamine aitab teha toidust täisväärtusliku toidu lemmiklooma jaoks.

Paljud lisaained on kasutusel ka inimeste toiduainetööstuses ning on olemas kindel protsess, mis peab tagama, et kõik kasutatud lisaained on autoriseeridud ning loomale ohutud.

Kindlate lisaainete näiteks vitamiinide puhul aine sisaldus toidu eluea jooksul iseenesest väheneb ning seetõttu peab pakendile olema märgitud toidu eluea lõpus olev lisaaine sisaldus (mis tähendab, et tegelik sisaldus võib olla tootes kõrgem).

Analüütiline informatsioon (analytical information)

See on sarnane inimtoidu koostise analüütilise märgistamisega ehk  kaloraaži arvestusega.

  • (crude) protein)
  • Fat content
  • Crude fibres
  • Crude ash

Seadus kohustab kasutama nimetusi crude ja ash. Ash puhul ei ole tegemist tuhaga vaid see tähendab peamiselt toidu mineraalainete sisaldust.

Parim enne ja partii number pakendil

See info võimaldab identifitseerida tootjal kindlat partiid toodangust, täpselt samal viisil nagu ka inimtoidu puhul. Parim enne ei tähenda, et toodet ei tohiks pärast seda tarbida, vaid toote vitamiinide ja mineraalide sisaldus ei ole pärast seda kuupäeva enam pakendil garanteeritud koguses.

Lisaks on pakendil välja toodud ka tootja väited toote eeliste kohta, mis peavad alati olema teaduslikult tõestatud. Juhul kui tarbijal on pretensioone mõne pakendil välja toodud toote eelise osas, siis on soovitatav esimese institutsioonina just tootja poole pöörduda. Pakenditel on alati välja toodud ka tootja kontaktandmed ja telefoninumber või veebiaadress, mille kaudud seda teha on võimalik.

Allikad:

1. Choosing Pet Food By the Label. Bren, Linda. Consumers' Research Magazine. Jun2001, Vol. 84 Issue 6, p22

2. F.E.D.I.A.F. Code of Good Labelling Practice for Pet Food. 20.Oct.2011